Webtekst

Doel
Een website moet informeren en prikkelen tot verder lezen.
Het laatste wat u wilt is dat een bezoeker de site voortijdig verlaat.
Toch gebeurt dit vaak.

Duidelijkheid
Dit kan liggen aan de inrichting van de site. De gezochte informatie is soms moeilijk te
vinden of de bezoeker raakt halverwege de weg kwijt door gebrek aan een duidelijke
structuur. Dat is storend voor de lezer en erg jammer voor u.

Naast de fysieke opbouw van een website is de tekst van groot belang.
Is die duidelijk en in begrijpelijke taal geschreven? Is er een goede structuur en indeling?
Zijn de zinnen niet te lang of ingewikkeld?

Verzorgde indruk  
Duidelijkheid is dus belangrijk. Vorm ook.
Een mooie opmaak en aantrekkelijke vormgeving kunnen de bezoeker stimuleren lang
op uw site te blijven. Ook de tekst kan daaraan bijdragen. Die moet 'prettig weglezen'.
Fouten, moeilijk taalgebruik, kromme zinnen en herhalingen werken als stinkbommen.

Professionaliteit
Het rode pennetje heeft de kennis in huis om u op het gebied van taal terzijde te staan.
Als uw site duidelijk en goed is vormgegeven, met een verzorgde tekst, straalt hij
professionaliteit uit. De kans is dan groot dat de bezoeker geboeid verder blijft lezen.