Verslag

Inhoud
Wanneer u een verslag schrijft, is de inhoud meestal geen probleem.

Vorm
De vorm kan dat wel zijn.
Soms is het moeilijk een goede structuur te bedenken om de feiten in te rangschikken.
Het vinden van de juiste toon of schrijfstijl is ook wel eens lastig. Of misschien bent u wat
onzeker over grammaticale of spellingkwesties.

Het rode pennetje helpt u graag; als assistent voor een snelle correctie of als uw
begeleider bij uitgebreider schrijfwerk.