Nieuwsbrief

Dodelijk saai of interessant?
Alle nieuwsbrieven brengen nieuws. Daarin verschillen ze onderling niet veel.
Wat maakt dan tóch de ene nieuwsbrief dodelijk saai en de andere interessant?
Vaak gaat het om de juiste 'verpakking'.
Een nieuwsbrief vraagt om structuur, een aantrekkelijke vorm en een goed lopende en
prettig leesbare tekst. Dan krijgt de inhoud vanzelf alle aandacht.

Als een nieuwsbrief goed in elkaar zit, kan hij niet alleen informeren maar ook binden, de
weg wijzen, amuseren en vooral: boeien.
Essentieel is om bij het schrijven van de brief steeds te bedenken voor wie hij bedoeld is.
De beoogde lezer bepaalt in feite de inhoud, de stijl en de hele verdere aanpak.

Nieuwsbrieven, digitaal of gedrukt, zijn grofweg onder te verdelen in twee soorten:
de informele en de formele nieuwsbrief.

De informele nieuwsbrief
Bij een informele nieuwsbrief, die vooral intern zal worden gelezen door de medewerkers
van een bedrijf, kan ook de stijl informeel zijn. De lezer is 'je' en er worden vaak persoonlijk
getinte zaken als jubilea in vermeld. Voor een dergelijke brief kan het bijvoorbeeld een leuk
idee zijn voor iedere aflevering een van de medewerkers te vragen een column te schrijven
of zich voor te stellen. Er is veel ruimte voor de inbreng van de medewerkers zelf.

De formele nieuwsbrief
Voor een formele nieuwsbrief, bedoeld voor de externe lezer, zullen de inhoud, stijl en
aanpak heel anders zijn. De lezer is meestal 'u'. Er worden bijvoorbeeld verkoopcijfers en
statistieken in gepresenteerd en wijzigingen in de organisatie toegelicht. In deze brief
staan onder andere vaak succesverhalen over het bedrijf en interviews met managers en
directieleden.

Het rode pennetje nodig?
Misschien is uw nieuwsbrief al helemaal goed zoals hij is, en herkent u de
aandachtspunten die hierboven genoemd worden. Dan kan Het rode pennetje u wellicht
nog helpen met de tekstcorrectie. Om de puntjes op de i te zetten, en nare spel- of
grammaticafoutjes uit de brief te halen.

Wilt u liever wat meer hulp, zoals een wat uitgebreidere redactie bij of na het schrijven van
de brief, dan laat Het rode pennetje zich daarvoor natuurlijk ook graag inschakelen.