Manuscript

Eenzaam proces
Een boek schrijven kost tijd en inspanning. Meestal is het een eenzame bezigheid.
Toch schrijven veel schrijvers niet helemáál alleen. In de loop van het schrijfproces zijn er
vaak wel 'proeflezers'; betrokken partners, vrienden of bekenden die de schrijver op
eventuele onvolkomenheden wijzen.

Als de schrijver erg boft, is er zelfs een redacteur van de uitgeverij die hem of haar begeleidt.
De meeste schrijvers ontberen helaas de luxe van een dergelijke professionele begeleiding.
Terwijl die juist in veel gevallen broodnodig is ...
Hier kan Het rode pennetje een dankbare rol vervullen.

Hulp
Om een prettig leesbaar boek als eindresultaat te verkrijgen, is het zinvol om naast de
betrokken proeflezers iemand met verstand van taal en tekstopbouw kritisch naar het
manuscript te laten kijken. Met een neutrale en deskundige blik. Soms is een eenvoudige
correctie van het zetklare manuscript vereist, maar het kan ook zijn dat een schrijver in een
eerdere fase al graag wat hulp bij het schrijven wil.

Het rode pennetje biedt de ervaring en de kennis die voor deze beide keuzemogelijkheden
nodig zijn en kan zelfs, wanneer dit gewenst is, het hele redactieproces ter hand nemen,
van inhoudsopgave tot zetinstructie.