Brochure of folder

Doel
Een goede brochure of folder informeert en/of zet aan tot kopen, afhankelijk van het doel.
Een slechte brochure of folder doet geen van beide.

Vorm
Soms ligt dat aan de vormgeving. Aan een onduidelijke indeling bijvoorbeeld, waardoor de
geboden informatie moeilijk te vinden is. Of aan storende plaatjes of schreeuwende
kleuren die de aandacht alleen maar van de inhoud afleiden.

Tekst
Vaker ligt het aan de tekst. Er moet aan veel voorwaarden worden voldaan om de ideale
brochure of folder te schrijven. Om maar een paar voorbeelden te noemen:
  •  De tekst moet soepel lopen en 'prettig weglezen'.
  •  De inhoud moet in korte, duidelijke tekstblokjes worden aangeboden.
  •  Er moet een duidelijke structuur in de tekst zijn aangebracht.
  •  Het taalgebruik moet aansluiten bij het taalgebruik van de doelgroep.

En misschien wel de allerbelangrijkste voorwaarde:
Er mogen geen storende elementen in de tekst staan, zoals fouten in de spelling of
grammatica. Vooral fouten in de d- en t-categorie komen nog heel veel voor en kunnen bij
de lezer grote ergernis wekken, evenals vakjargon of herhalingen.

Nadat Het rode pennetje zich kritisch met uw tekst heeft beziggehouden, is de kans dat u
uw doel bereikt een stuk groter. Het rode pennetje staat u graag bij met een korte
tekstcontrole of met hulp bij het schrijven.